Política de Privacitat

La Madalena S.C.P. com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, l'Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a La Madalena S.C.P. i al tractament automatitzat dels mateixos, per les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment de l'Usuari és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l'enviament d'aquestes comunicacions a través dels canals habituals amb La Madalena S.C.P.

La política de privacitat de La Madalena S.C.P. li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a La Madalena S.C.P., C/ Pere de Cavassèquia, 1, 3r 2a. CP: 25005, Localitat: Lleida, Telèfon: +34 973 22 20 89, Fax: +34 973 22 88 75.

L'Usuari accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L'acceptació de l'Usuari perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.